Blog Naučme se 5 zvuků v anglické výslovnosti, které vám zamotají jazyk

5 zvuků v anglické výslovnosti, které vám zamotají jazyk

-
0 2832

Některé zvuky v angličtině jsou prostě obtížné. A to i pro rodilé mluvčí. A co teprve pro nás, kteří se angličtinu teprve učíme. Nic však není tak těžké, aby se to nedalo zvládnout. Těchto pět zvuků je toho důkazem. Pokud se je naučíte správně vyslovovat, budou vám Angličané servírovat čaj bez otálení.

1.  TH – /θ/

Zvuk /th/, který můžeme najít ve slovech jako thingthought nebo theater, je pro angličtinu v podstatě unikátní. Většina germánských, románských ani slovanských jazyků jej neobsahuje. Proto mají studenti z kontinentální části Evropy často potíže se správnou výslovností.

Ačkoliv je sám o sobě snadno vyslovitelný, často činí potíže vprostřed slov. Kde je často zaměňován za /f/, /s/ nebo /t/. Například v Cockney je zvuk /th/ téměř kompletně nahrazen hláskou /f/ uprostřed a na konci slov a hláskou /t/ na začátku slov.

Toto video, od nám známého MC Fluency, vám to snad objasní lépe.

2.  DH – /ð/

Podobně jako /th/ i /dh/ působí spoustě lidí potíže. Najít ho můžeme ve slovech jako thisthat nebo they. Což, jak určitě uznáte, jsou hojně používaná slova. Častou chybou studentů angličtiny je zaměňování za /z/ a /d/.

V Cockney je tento foném nahrazen hláskou /v/ uprostřed a na konci slov a hláskou /d/ na začátku.

3.  R – /r/

Typické anglické /r/ je prostě problém. Pro spoustu z nás. Každý ten horký brambor prostě v puse pořád nemá. Jeho hlavní záludností je, že je vyslovováno různě v různých dialektech angličtiny. Nejmarkantnější je rozdíl mezi Recieved Pronunciation (britskou angličtinou) a General American (americkou). Protože v každé z nich se /r/ (ne)vyslovuje na jiných místech. Zatímco Britové nevyslovují /r/ na konci slov po dlouhých samohláskách, u Američanů toto nenajdeme. Resp. neuslyšíme.

Ve Skotsku se zase vyslovuje důrazné /r/ před /l/, /m/ nebo /n/.  Říkají tomu rolled r (trill) a jedná se o zcela odlišný foném oproti těm v RP a GA.

4.  H – /h/

Tento foném je považován za jeden z nejtěžších v angličtině. A to hlavně pro jeho zvláštní způsob vyslovování. Mluvčím románských jazyků pak činí obzvlášť problém, protože v těchto jazycích podobný zvuk neexistuje. Francouzi se o jeho výslovnost často ani nesnaží a prostě ho vynechají. Neznají žádný zvuk, který by použili.

5.  L – /l/

Hláska /l/ je záludná zejména v tom, že závisí na tom, vedle jakých fonémů stojí, a podle toho se určuje, jakým fonémem je ono samo. Proto nebude nikdy /l/ na začátku slova znít stejně jako /l/ na konci slova. Dokonce může znít naprosto odlišně. Najdeme ho třeba ve slovech bottle lane. Problém s ním mají zejména mluvčí čínštiny, kteří vyslovují /l/ zcela odlišně.

Vynechali jsme nějaký zvuk, který dělá problém vám? Dejte nám vědět do komentářů.

Photo Credit: LeonArts.at via Compfight cc | Zdroj: saundz.com/blog
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl projekt FairList.cz.

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář


*