Blog Naučme se Hledáte si novou práci? Připravte se na pohovor v angličtině!

Hledáte si novou práci? Připravte se na pohovor v angličtině!

-
3 17165

Na pohovorech se dnes velmi často setkáte s tím, že si prozkouší vaši angličtinu. Buďte na to připraveni.

Slovíčka k tématu “Interview“/ Přijímací pohovor

apply for a jobucházet se o prácisick dayden volna z důvodu nemoci
interviewpohovorpaid leaveplacená dovolená
strengthssilné stránky, přednostistart workingzačít pracovat
weaknessesslabé stránkyhirepříjmout
positionpozicebe hiredbýt přijat
CV – curriculum vitae (BrEn)strukturovaný životopiswork hardtvrdě pracovat
résumé (AmEn)strukturovaný životopisbe firedbýt vyhozen
working hourspracovní dobabe promotedbýt povýšen
flexibleflexibilníHR (human resources)lidské zdroje
fixedpevný, pevně stanovenýexcellentvýborný
full timena plný úvazekreliablespolehlivý/á
part timena částečný úvazekhard-workingpracovitý
work overtimepracovat přesčasopportunitypříležitost
salaryplatachievedosáhnout, docílit
referencesreferencegoalcíl
trial periodzkušební dobasucceeduspět
day offden volnaimprovezlepšit se
home officepráce z domovaresultvýsledek

 

Příklady použití a fráze

Could you tell me about your last job?
Mohl byste mi říci o vašem posledním zaměstnání?

How long did you work there?
Jak dlouho jste tam pracoval?

What were you responsible for?
Za co jste byl zodpovědný?

I was responsible for managing company´s social media profiles. 
Byl/a jsem zodpovědný/á za organizování mítinků.

What’s your salary range?
Jaké je vaše platové rozmezí?

What is your greatest strength?
Co považujete za vaši největší přednost?

The working hours are from 9am till 6pm.
Pracovní doba je od 9 ráno do 18:00.

Is this a full time position?
Je tato pozice na plný úvazek?

Are you willing to work overtime?
Jste ochoten/ ochotna pracovat přesčas?

I was promoted to a senior manager two years ago.
Před dvěma lety jsem byl povýšen na senior managera.

I worked for Vodafone as a project manager.
Pracoval/a jsem pro Vodafone jako projektový manažer.

Photo Credit: bpsusf via CompFlickr cc

Photo Credit: bpsusf via CompFlickr cc

Why should we hire you?
Proč bychom vás měli přijmout?

How would your best friend describe you?
Jak by vás popsal váš nejlepší přítel?

Tell me about your three bad characteristics.
Řekněte mi o vašich třech špatných vlastnostech.

What have you achieved in you life you are proud of?
Čeho jste ve svém životě dosáhl/a, na co jste pyšný/á?

Where do you see yourself in 5 years?
Kde vidíte sám sebe za pět let?

I have very good communication skills.
Mám velice dobré komunikační schopnosti.

Do you have any experience with customer service?
Máte nějaké zkušenosti s klientským servisem?

What courses did you do?
Jaké kurzy jste si udělal?

I am interested in finance consulting.
Zajímám se o finanční poradenství.

I was responsible for preparing presentations and for data analysis.
Byl/a jsem zodpovědný/á za přípravu prezentací a analýzu dat.

I specialize in corporate banking.
Specializuji se na firemní bankovnictví.

Ukázková hodina angličtiny zdarma

Vyzkoušejte si netradiční, zato vysoce efektivní výuku anglického jazyka. V jazykové škole LITE budete především MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT anglicky! Přihlaste se na ukázkovou hodinu angličtiny zde.

Bonus: Tři tipy k pracovnímu pohovoru

  1. Buďte přirození, buďte sám/sama sebou. Buďte upřímní sami k sobě i k člověku, se kterým děláte pohovor. Pokud si budete na něco hrát, personalisté to většinou poznají.
  2. Pokud se vás zeptají na vaši špatnou vlastnost, opravdu jim svoji špatnou vlastnost povězte. Dodejte však, jak jste tuto špatnou vlastnost vyřešil/a. Např.: Mám problém s ranním vstáváním, ale vyřešil(a) jsem to tak, že si dávám budík do vedlejší místnosti, a to mě donutí vstát. Od té doby se nestalo, abych ráno přišel/přišla někam pozdě.
  3. Po pohovoru nemusíte čekat, až se Vám z dané společnosti ozvou. Napište e-mail danému člověku, u kterého jste byl na pohovoru, že děkujete za setkání a jeho/její čas, který Vám věnovali. Můžete ještě napsat, že jste danou osobu rád/a poznal/a.

V jazykové škole LITE budete  MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT ANGLICKY! Přihlaste se na ukázkovou hodinu angličtiny zdarma ZDE .>>

 

 

Podobné články

3 Komentáře

Napsat komentář: Honza Zrušit


*