Blog Naučme se Slovíčka na cesty: Francouzština

Slovíčka na cesty: Francouzština

-
0 2466

Vyrážíte na cesty a potřebujete u sebe mít nejdůležitější slovíčka? Nechcete s sebou táhnout kapesní či příruční slovník? Už nemusíte, připravili jsme pro vás nejdůležitější slovíčka a fráze, které budete potřebovat.

PHRASES UTILES (užitečné fráze)

Bonjour / bonsoir / bonne nuit (bo~žur / bo~sua:r / bon nui) Dobrý den / dobrý večer / dobrou noc
Salut (saly) Ahoj / Nazdar
Au revoir / A bientôt (o r´vuar / a bje~to) Nashledanou / Brzy nashledanou
Comment ça va? – ça va bien, merci. Et vous? (koma~ sa va? – sa va bje~, mersi. E vu?) Jak se máte? – Dobře. Co Vy?
Enchanté. (a~ša~te) Těší mě.
Merci. / Merci beaucoup. (mersi / mersi boku) Děkuji. / Děkuji mnohokrát.
Il n´y a pas de quoi. / Je vous en prie. (il ny a pad´kua / ž´vuza~ pri) Není zač. Rádo se stalo.
Excusez-moi. / Je suis désolé. (exküze mua / ž´sui dezole) Promiňte. / Moc se omlouvám.
Ça ne fait rien. (sa n´fe rje~) To je v pořádku. / O nic nejde.
Bon voyage (bo~ vuajaž) Šťastnou cestu

INSCRIPTIONS ET AVIS (cedule a upozornění)

HORS D´USAGE / HORS SERVICE (or düzaž / or servis) Mimo provoz
L´HOTEL COMPLET (lotel komple) Všechny pokoje obsazeny
SOLDE / COMPLET (sold / komple) Vyprodáno
DÉFENSE DE FUMER (defa~s d´füme) Nekuřte
NE PAS MARCHER SUR LA PELOUSE (n´pa marše sür la p´luz) Nevstupujte na trávník
ATTENTION à LA MARCHE (ata~sio~ a la marš) Pozor na schod
PRIERE D’OBSERVER LE SILENCE (prier dobserve l´sila~s) Udržujte ticho
ATTENTION AUX VOLEURS / PIQUEPOCKETS (ata~sio~ o volör / pikpoke) Pozor na kapesní zloděje
IL EST INTERDIT D´ ALLER à VELO SUR LES PISTES POUR PIETONS (ile e~terdi dale a velo sür le pist pur le pieto~) Je zakázáno jezdit na kole po cestách pro pěší
COMPLET / OCCUPÉ (komple / oküpe) Obsazeno

TRANSPORT AÉRIEN (letecká doprava)

Agence de voyages (aža~s d´vuajaž) Cestovní kancelář
Billet d´avion / carte d´accès à bord (bije davio~ / kart dakse a bor) Letenka / Palubní lístek
Départ (depar) Odlet
Arrivée (arive) Přílet
Hall d´arrivée / Terminal (´ol darive / terminal) Příletová hala
Hall de départ (´ol d´depar) Odletová hala
Guichet d´enregistrement (giše da~režistr´ma~) Odbavení (přepážka)
Porte / Sortie (port / sorti) Brána / Východ
Embarquement (a~bark´ma~) Nástup do letadla
Retard (r´tar) Zpoždění
Vol supprimé (vol süprime) Zrušený let
Bagages (bagaž) Zavazadla
Bagage à main (bagaž a me~) Příruční zavazadlo
Hôtesse de l’air / steward (otes d´ler / stjuart) Letuška / stevard
Livraison des bagages (livrezo~ de bagaž) Výdej zavazadel
Atterrir (aterir) Přistát
Décoller (dekole) Vzlétnout (odlet)
Attachez vos ceintures (ataše vo se~tür) Připoutejte se
Heure locale (ör lokal) Místní čas
Excusez-moi, d’où part le bus / la navette de l’aéroport ? (eksküze mua, du par le büs / la navet d´laeropor) Promiňte, odkud jezdí autobus na přepravu z letiště?

SÉJOUR à L´HôTEL (pobyt v hotelu)

Réception (resepsio~) Recepce
Hall / vestibule (´ol / vestibül) Vstupní hala
Chambre individuelle / Chambre double (ša~br´ e~dividüel / ša~br´ dubl) Jednolůžkový / dvoulůžkový pokoj
Clé / Carte de la chambre (kle / kart de la ša~br´) Klíč / karta od pokoje
Coffre d´hôtel (kofr´ dotel) Hotelový trezor
Service de la chambre (servis d´la ša~br´) Pokojová služba
Demi-pension / Pension complète (d´mi pa~sio~ / pa~sio~ ko~plet) Polopenze / Plná penze
Tout compris (tu kompri) Vše zahrnuto do ceny pobytu
Femme de chambre (fam d´ša~br´) Pokojská
Portier Portýr
Est-ce que je peux réserver une chambre? (esk ž´p´ rezerve ün ša~br´) Je možné si rezervovat pokoj?
Ajoutez-le à ma note, s’il vous plaît. (ažute l´a ma not, sil vu ple) Přidejte to na můj účet.
Je voudrais commander le service de la chambre. (ž´vudre koma~de l´servis d´la ša~br´) Rád bych si objednal pokojovou službu.
Est-ce que le petit-déjeuner est compris? (esk l´pti dežöne e kompri) Je snídaně v ceně?
Pourriez-vous me réveiller par téléphone demain matin? (purie vu m´reveje par telefon d´me~ mate~) Mohl byste mě zítra ráno vzbudit telefonem?

VACANCES (dovolená)

Guide (gid) Průvodce
Plan de la ville (pla~ d´la vil) Mapa města
Centre commercial (sa~tr´ komersial) Obchodní centrum
Office de tourisme (ofis d´turism´) Turistická kancelář
Excursion (ekskürsio~) Vyjížďka
Monuments historiques (monüma~ istorik) Pamětihodnosti
Monnaie (mone) Měna
Crème solaire (krem soler) Opalovací krém
Plage (plaž) Pláž
Marche / Randonnée (marš / ra~done) Pěší turistika
Camping (ka~pi~) Kempování
Pour aller à … ? (pur ale a) Kudy se dostanu k … ?
Pouvez-vous me dire qu’est-ce que je fais pour aller à … ? (puve vu m´dir kesk´ ž´fe pur ale a … ) Mohl byste mi poradit, jak se dostanu k … ?
Est-ce qu´il y a un arrêt de bus près d’ici? (esk ilja anare d´büs pre disi) Je to poblíž autobusová zastávka?
Excusez-moi, pouvez-vous nous prendre en photo, s´il vous plaît? (eksküze mua, puve vu nu pra~dr a~ foto, silvuple) Promiňte, mohl byste nás vyfotit?

VOYAGER : BUS / TRAIN / MÉTRO (doprava: bus / vlak / metro)

Aller-retour (ale r´tur) Zpáteční jízdenka
Aller simple (ale se~pl) Jednosměrná jízdenka
Horaire (orer) Jízdní řád
Direct (direkt) Přímý
Changer (ša~že) Přesedat
Compartiment (ko~partima~) Kupé
Itinéraire (itinerer) Trasa
Est-ce que je peux réserver une place? (esk´ž´pö rezerve ün plas) Je možné si rezervovat sedadlo?
Je voudrais un aller-retour pour … (ž´vudre anale r´tur pur) Chtěl bych zpáteční jízdenku do …
Est-ce que c´est le bus / le train pour … ? (esk´se l´büs / l´tre~ pur … ) Jede tenhle autobus / vlak do … ?

CONDUIRE (jízda autem)

Permis de conduire (permi d´ko~duir) Řidičský průkaz
Location des voitures (lokasio~ de vuatür) Půjčovna aut
Assurance (asüra~s) Pojištění
Carte routière (kart rutier) Silniční mapa
Station-service (stasio~ servis) Benzínová pumpa
Essence sans plomb (esa~s sa~ plo~) Bezolovnatý benzín
Pneu à plat (pnö a pla) Prázdná pneumatika
Roue de rechange (ru d´r´ša~ž) Rezerva
Mécanicien (mekanisie~) Mechanik
Le plein, s´il vous plaît. (le ple~ silvuple) Plnou nádrž, prosím.

MANGER AU RESTAURANT (stolování v restauraci)

Entrée / Hors-d´oeuvre (a~tre / or dövr´) Předkrm
Plat principal (pla pre~sipal) Hlavní chody
Doux / amer / salé / aigre (du / amer / sale / egr´) Sladký / hořký / slaný / kyselý
Fruits / Légumes (frui / legüm) Ovoce / zelenina
Porc / poulet / agneau / boeuf / poisson (pork / pule / aňo / böf / puaso~) Vepřové / kuřecí / jehněčí / hovězí / ryba
Cuit à l’eau / frite / grillé / rôti (küit a lo / frit / grije / roti) Vařený / smažený / grilovaný / pečený
Le service n´est pas compris dans le prix (l´servis ne pa kompri da~ l´pri) Obsluha není zahrnuta v ceně
Pourboire (purbuar) Spropitné
Je peux avoir la carte, s´il vous plaît? (ž´ pö avuar la kart silvuple) Jídelní lístek, prosím.
L´addition, s´il vous plaît. (ladisio~ silvuple) Mohu zaplatit účet, prosím?

ACHATS (nakupování)

Vendeur (va~dör) Prodavač
Grand magasin (gra~ magaze~) Obchodní dům
Bureau de tabac (büro d´tabak) Trafika
Fruits et légumes (frui e legüm) Ovoce a zelenina
Droguerie (drog´ri) Drogerie
Caisse (kes) Pokladna
Je regarde seulement. (ž´r´gard sölma~] Jen se dívám.
Où se trouve la cabine d‘ essayage? (u s´truv la kabin desejaž) Kde je kabinka?
Je cherche … (ž´šerš …) Sháním …
Je peux payer avec une carte de crédit? (ž´pö peje avek ün kart d´kredi) Mohu platit kreditní kartou?

Dále vás může zajímat:

Zdroj: Centrum.cz
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář


*