Blog Language courses (Česky) Polyglot Benny Lewis v jazykových kurzech prectime.cz

(Česky) Polyglot Benny Lewis v jazykových kurzech prectime.cz

by -
2 5466

Možná Bennyho Lewise znáte. Irský polyglot a language hacker, který ovládá plynule více než 7 jazyků a mnoho dalších je schopen využívat příležitostně. Navíc je zastáncem vysoce efektivního přístupu naučení se cizího jazyka za pár měsíců, jak už napovídá název jeho webu "FLUENT IN 3 MONTHS".

2 Comments

  1. Před pár lety jsem sledoval rady a zkušenosti lidí jako Steve Kaufmann a Benny Lewis. Polyglotů je víc, ale píšu o těchto dvou. Benny se stále učí nový jazyk, potíž je, že za ta leta, co se takto učí, tak nepřidává další jazyk, který by opravdu uměl. Nevím, ale 3 měsíce se někd učí, hlavně o tom píše na internetu nebo i vydá knížky, zřejmě ho ta sebeprezentace živí. Jednou zkoušel němčinu, že udělá certifikát C2. Jak poznamenal Steve Kaufmann, on předtím už němčinu dosti uměl a dlouhou dobu se učil. Za 3 měsíce udělal nějaký pokrok, ale zkoušku nikoli. Tito lidé upadli do chorobné sebeprezentace, fakticky tu výsledky nevidím. Podobně před lety Steve Kaufmann, že se naučí češtinu. Hodně se tím prezentoval, pak přijel i na pár dní do Prahy. Trošku něco mluvil, ale odpovídalo to spíš hodinám konverzace, které mu poskytli čeští rodilí mluvčí. Jeho metody mu pouze umožnili, že znal trošku slovíčka, ale jeho čeština byla fakt nevalná. Dnes z ní asi neumí nic, ale nepochybně ji započítává do svého portfolia jazyků.

    Přitom ono se jde naučit jazyk rychle a snadno. Za rok se jde naučit opravdu dost, pokud tomu bude člověk dávat hodinu nebo dvě denně. Nebo pokud vyjede do cizí země, kde nebude většinu dne v práci, ale bude mít i čas se učit jazyk, konverzovat s rodilými mluvčími, případně navštěvovat i místní jazykové kurzy. Rady těch výše uvedených jsou zčásti platné, ale je tam plno jednostrannosti i přeháění. A hlavně, oni říkají, co je jaksi banální. Je třeba dobré mluvit hned od začátku, pokud žiji v té zemi, tak to zkoušet. Nebo pokud se učím doma, tak hodně číst a pak to čtené i opakovaně poslouchat v MP3. Jenže bez úsilí se ten jazyk nenaučím. Je třeba si texty i překládat, abych věděl, o co jde, trošku se učit slovíčka, číst to opakovaně, pak i poslouchat. KOntakt s cizím jazykem ale doporučí každá dobrá jazyková škola nebo učebnice.

  2. Ze stránek Bennyho Lewise: Since 2003, I’ve become a fluent and confident speaker of seven languages. And I’m able to have confident conversations in many others.

    Neboli dnes je rok 2017, za 14 let se údajně Benny naučil 7 jazyků. Neuvádí certifikáty, ale on je v nich “confident”. Sebevědomí mu nechybí, to pro mluvení samozřejmě je moc důležité. Znám ty lidi i z Česka, moc jazyk neumí, ale melou a melou. Gramatiku neřeší, slovíček moc neznají, ale produkují triviální věty. Pro neznalého jsou znalci jazyka.

    Za 2 roky se jde naučit jazyk, rok se to učit jako samouk, naučit se gramatiku, slovní zásobu nějakých 5 tisíc slov plus základní frazeologii, dost číst a poslouchat. Později zkoušet trochu konverzace přes Skype. Další roky při pobytu v cizí zemi by měla většina lidí při pokračujícím studium zvládnout v pohodě úroveň C2. Benny toto ovšem nedokáza, přeletuje z jazyka na jazyk. Něco se za 3 měsíce snad naučí, pak se učí něco dalšího. Dle mé zkušenosti to naučené musí rychle zapomenout. Takže živit se tímto šoumenství jde, ale učit se jazyk nikoli. To je spíš o pravidelnosti a vydržet u toho déle než 3 měsíce. Nevěřím, že za 3 měsíce se většina lidí je schopna naučit jazyk, možná někdo zcela výjimečný, ale i zde tomu moc nevěřím. Spíš to trvá fakt déle.

    Co ti dva pravdu mají, tak mnoho jazykových kurzů je na nic. Motivací není lidi naučit, ale mít žáky, kteří platí. Udělá se pro ně nějaký program, ale progres tu není. Přitom velkou část jazyka se může naučit člověk sám, za pomoci dobré učebnice, slovníku, gramatiky a hlavně živého jazyka, v době internetu je jazykového materiálu fakt plno.

Leave a comment


*