Blog Inspirace Jazykový kurz nebo domácí učitel?Language course or a private tutor?

Jazykový kurz nebo domácí učitel?Language course or a private tutor?

Napsal/a -
0 2995

Rád bych pod tímto příspěvkem rozjel diskuzi, ve které byste mohli sdílet své názory nebo zkušenosti týkající se stylu výuky cizích jazyků . Mně osobně by například zajímalo, jestli dáváte přednost soukromému domácímu učiteli  před větším jazykovým kurzem, nebo naopak. Pojďme si obě varianty blíže rozebrat.

I would like to use this post to start a discussion, where you can share your views and experiences on the style of teaching foreign languages. For example, I personally would like to know whether you prefer a private home teachers or a language course. Let’s look at these two variants closer.

Jazykové školy zpravidla prezentují své přednosti následovně:

 • Jsme velcí, proto nabízíme kvalitní výuku a moderní vyučovací metody
 • Jsme velcí, proto máme nižší ceny
 • Jsme velcí, proto máme vysoce vzdělané učitele

Individuální profesor zpravidla prezentuje své přednosti  takto:

 • Jsem malý, proto nabízím kvalitní výuku a moderní vyučovací metody
 • Jsem malý, proto nabízím nižší ceny
 • Jsem malý, proto jsem vysoce vzdělaný učitel

Přiznejme si upřímně, že ať je vaším učitelem kdokoliv, tak se vždy najde někdo, kdo:

 • Nabízí kvalitnější výuku a modernější metody!
 • Nabízí ještě nižší cenu!
 • Má Harvard!

Podle čeho se tedy rozhodujete a  jaký styl výuky upřednostňujete vy?  A na základě čeho si vyberete konkrétní jazykovou školu nebo konkrétního individuálního profesora na doučování? Těším se na příspěvky s vašimi názory v Komentářích níže :)

Licence náhl. obrázkuCC0 Public Domain (faq) Volné pro komerční užití, není nutné uvádět zdroj

Language schools usually present their advantages as follows:

 • We are big, so we offer quality teaching and modern teaching methods
 • We are big, so we have lower prices
 • We are big, so we have a highly educated teachers

Individual professor usually presents its advantages as follows:

 • I’m small, so I offer quality teaching and modern teaching methods
 • I’m small, so I offer lower prices
 • I’m small, so I am highly educated teacher

Let’s admit honestly that no matter who your teacher is. You will always find someone better who:

 • Offers quality and modern teaching methods!
 • Offers an even lower price!
 • Graduated on Harvard!

So how do you decide and what teaching style you prefer? And based on what you select a language school or a particular individual professor for tutoring? I look forward to the posts with your views in the comments below :)

Licence náhl. obrázkuCC0 Public Domain (faq) Volné pro komerční užití, není nutné uvádět zdroj

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář