5 1165
V dnešní globalizované ekonomice je schopnost komunikovat anglicky nezbytná pro úspěch podnikání. Pro firmy je proto důležité, aby jejich zaměstnanci měli dostatečné...

8 3504
Co jsou vlastně ty podcasty? Obecně se jedná o zvukové záznamy, které jsou zpravidla zdarma dostupné na internetu pro online poslech nebo...

7 2860
Moderní doba vyžaduje moderní řešení, a to i v oblasti vzdělávání. E-learning je právě takovým moderním řešením, obzvlášť ve výuce jazyků. O čem...

3 4209
Všichni asi tušíme, že na trhu práce dnes prorazíme lépe a radostněji, když budeme ovládat jeden nebo více cizích jazyků. Kromě toho...

3 4888
Už více než 15 let existují oficiální označení jazykových úrovní A1 – C2. Pro potřeby zemí EU je definuje Společný evropský referenční...

4 2594
Co to ten složitý a obtížně zapamatovatelný název znamená? Než odpovíme, upřesníme ještě, že celý název správně zní Společný evropský referenční rámec:...

2 2418
Teoreticky byste chtěli umět mluvit anglicky (to je dneska samozřejmost, že), ale taky ještě i německy (přiznejme si, že v Česku se to...

1 9203
Stejně jako každý jazyk se i čeština pomalu, ale jistě vyvíjí. Rozmanitost její slovní zásoby je jistě jednou z jejích předností, ale i...

2 7473
Čeština, stejně jako jakýkoli jiný (světový) jazyk, se neustále dynamicky mění a vyvíjí. Slovník spisovné češtiny a pravidla českého pravopisu sice mnohdy...

0 1821
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem,“ to už asi každý z nás slyšel. Ale co to vlastně znamená? Člověk je jeden,...