Blog Akce a zážitky Přijď si s námi poklábositCome to chat with us

Přijď si s námi poklábositCome to chat with us

Napsal/a -
5 5641

Máš za sebou maturitu z němčiny, angličtiny nebo ze španělštiny? Do životopisu si s úsměvem píšeš B2, ale skrytě v duši si říkáš: „No to už nebude ani ta A2.“ Po maturitě už nějaký ten pátek utekl a na vysoké škole ses do toho zpátky nedostal a tvoje znalost jazyka klesla?

Have you graduated on high school in German, English or Spanish language? Does your CV say your level is B2 but you say to yourself: „Well that’s not even the A2.“ A lot of time has run after your high school graduation and your skill has dropped. What to do about it?

Přijď si námi popovídat na určité téma ve večerních hodinách do Moravské zemské knihovny v Brně. Scházíme se zhruba 2 krát až 3 krát týdně. Je to zcela zdarma, dobrovolné a nezávazné. Témata bývají libovolná a znalost jazyka není důležitá. Podstatou je uvolnit se, pobavit se, pomáhat si a sdílet znalosti.

Zpravidla se scházíme navečer, kdy se snažíme oprášit znalosti určitého jazyka. Předmětem není nějaké biflování gramatiky a vyplňování cvičení, ale mluvit, mluvit a mluvit. Člověk může ovládat gramatiku, ale realita v cizině se trestá neznalostí slovíček a neumění se vyjádřit.

Ozvi se mi a připoj se k nám. Budeme se těšit.

Radek Danč
radek.danc@gmail.com  
724 820 099

Photo Credit: Street matt via Compfight cc

Come to us to talk on a specific topic in the evening in the Moravian Library in Brno. We meet about 2 to 3 times a week. It’s completely free, voluntary and non-binding. Topics are arbitrary and knowledge of the language is not important. The idea is to relax, have fun, help each other and share knowledge.

Typically we meet in the evening, when we try to improve our knowledge of a specific language. The subject is not studying grammar and making exercises but talk, talk and talk. You can know the grammar, but the reality abroad is different. You can be punished by not being able to communicate.

Get back to me and join us. We look forward to you.

Radek Danč
radek.danc@gmail.com
724 820 099

Photo Credit: Street matt via Compfight cc

5 Komentáře

  1. Ahoj, ze začátku píšete i o španělštině, máte nějaké FB stránky i se španělštinou tedy? Děkuji za odpověď Niki

Přidat komentář