Blog Inspirace Mezinárodní jazykové zkoušky otevírají dveře pro studium i práci v zahraničí

Mezinárodní jazykové zkoušky otevírají dveře pro studium i práci v zahraničí

Napsal/a -
0 2569

kurz

Ať už se hlásíte na pracovní pozici nebo máte zájem o studijní pobyt nebo stáž v zahraničí, budete přirozeně tázáni na svou jazykovou vybavenost. Ohodnotit vlastní jazykovou úroveň často není snadné a máme tendenci se buď podceňovat nebo naopak své znalosti přeceňovat. Pokud chcete svému úsilí a času, který do studia cizího jazyka vkládáte nebo jste dosud vložili, dodat vážnost a své schopnosti moci kdykoliv a kdekoliv hned doložit, je ideální mít to černé na bílém. A právě to vám umožní osvědčení o složení některé z mezinárodních jazykových zkoušek, které mají váhu jak u nás, tak ve světě.

Mezi nejpopulárnější jazykové certifikáty patří osvědčení největší britské vzdělávací organizace City & Guilds Qualifications. Výhodou jejích certifikátů je testování praktických jazykových dovedností, zaměření jak na všeobecnou tak na obchodní angličtinu, flexibilita termínů zkoušek a také fakt, že certifikáty jsou uznávány firmami, institucemi i školami po celém světě. Studenti velmi oceňují i to, že zkoušky City & Guilds umožňují složení pouze písemné nebo naopak ústní části, případně obou, ale na různých úrovních (např. ústní na úrovni B2 a písemné na B1). „Zájem o zkoušky City & Guilds neustále roste,“ uvádí Vítězslav Bican z jazykové školy Channel Crossings. „Možnost složit pouze některou z částí je hojně využívána, výrazně převažuje zájem o písemnou část. Úspěšnost u zkoušek je o něco vyšší u ústní části, celkově se pohybuje na hranici 88 %,“ dodává.

Na stabilní úrovni zůstává zájem o zkoušky Cambridge ESOL Examinations. Patří sem certifikáty pro obecnou angličtinu FCE a CAE, obchodní angličtinu BEC a odbornou angličtinu ILEC a ICFE, zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace BULATS. “Tyto zkoušky přímo neorganizujeme, ale studenti u nás mohou navštěvovat celou řadu přípravných kurzů a my jim poté zajistíme registraci ke zkouškám u British Council,” uvádí Vítězslav Bican z Channel Crossings.

Další důležitou společností, která zaštiťuje množství mezinárodních jazykových zkoušek je ETS Global. Tato organizace působí po celém světě a zabývá se tvorbou standardů pro hodnocení jazykových kompetencí. Firma stojí za jazykovými certifikáty, jako jsou TOEFL a TOEIC z angličtiny, WiDaF z němčiny a TFI z francouzštiny.

Mezinárodní zkoušky z němčiny zaštiťuje kromě ETS Global v ČR také Goethe Institut nebo organizace ÖSD vydávající Rakouský jazykový diplom. Znalost francouzštiny si lze nechat ověřit zkouškami ve Francouzském institutu, kde můžete získat certifikáty DELF a DALF vydávané francouzským ministerstvem školství. Pokud potřebujete mezinárodně platné osvědčení o znalosti španělštiny, máte v ČR jedinou možnost, a to absolvovat zkoušku DELE. Zkoušku a následné osvědčení o jejím absolvování vydává Instituto Cervantes se sídlem v Praze.

S tím, jak stále více Čechů vyjíždí za prací nebo na studijní pobyty do zahraničí, je poptávka po mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách stále větší. „Za posledních 5 let evidujeme výrazné nárůsty v počtu zájemců o složení mezinárodních zkoušek. Jedinou výjimkou byl rok 2012, kdy došlo k mírnému poklesu. Tento propad se letoškem podařilo zastavit. Největší zájem je tradičně o certifikáty z angličtiny, následují zkoušky z němčiny a na třetím místě je francouzština. Pozorujeme i vyšší úspěšnost v absolvování zkoušek na první pokus. Většina zájemců se dnes totiž ke zkouškám hlásí po ukončení některého z našich jazykových kurzů, který je k přípravě na ni vede nebo po absolvování zkoušek nanečisto,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings.

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář