Blog Rozhovory I čerství absolventi jsou kvalitní učitelé cizího jazyka

I čerství absolventi jsou kvalitní učitelé cizího jazyka

-
0 3515

Pro náš blog nám tentokrát poskytla rozhovor paní Světlana Hanušová, která připravuje budoucí učitele angličtiny na Masarykové univerzitě. Pokud vás zajímá, jak poznat kvalitního učitele, co je u lektorů podstatné a jestli i čerství absolventi můžou být dobrými učiteli, tak čtěte dál.

Na  úvod bych Vás poprosil o krátké představení našim čtenářům.

Hanušová Jmenuji se Světlana Hanušová a pracuji na katedře anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působím jako vedoucí této katedry. Vyučuji zde didaktiku anglického jazyka, vedu studenty na praxích a vedu také doktorandy v programu Didaktika cizího jazyka, který jsme nedávno otevřeli.

Kdybych za Vámi přišel s tím, že hledám jazykový kurz a potřebuji poradit, co byste mi doporučila?

To je složitější otázka, než se na první pohled zdá. Určitě bych se Vás nejprve vyptávala na spoustu věcí, třeba proč se chcete naučit cizí jazyk, k jakému účelu ho chcete nebo potřebujete používat, jak rychle se ho chcete naučit, kolik času a energie a samozřejmě i peněz jste ochoten investovat. Pak bych se zeptala, jak jste se jazyky učil dříve a co Vám na způsobu, jakým Vás učitelé vyučovali, vyhovovalo a co naopak nevyhovovalo. Teprve potom bychom se společně zamysleli, zda zvolit jazykovou školu nebo soukromého lektora, zda spíš českého učitele nebo rodilého mluvčího a jaká metoda by byla optimální. Samozřejmě záleží i na vaší jazykové pokročilosti – jiné metody budou vhodné pro začátečníky a jiné pro pokročilé.

Co všechno bych měl vědět, než se rozhodnu a vyberu si jazykový kurz?

Je důležité, jakou má učitel kvalifikaci a praxi. Lektor v jazykovém kurzu může mít buď vzdělání v daném oboru, a to buď na filozofické nebo na pedagogické fakultě, nebo může mít mezinárodně platný certifikát. K nejprestižnějším v oblasti anglického jazyka patří certifikáty CELTA nebo DELTA, popřípadě TOEFL. Měl byste si také ověřit, zda je lektor ochoten vycházet z vašich potřeb a preferencí a zda je otevřený vašim představám a názorům. Nemůže škodit, když se nejprve zajdete podívat na nějakou hodinu a pak se teprve rozhodnete, zda se do kurzu přihlásíte. Je dobrým znamením, pokud vám toto jazyková škola umožní. Pokud byste se nešel přímo podívat do výuky, určitě byste si měl zjistit, jakou metodu a jaké učebnice učitel v jazykovém kurzu používá. Možná ještě jedna věc: při vybírání jazykového kurzu vždy zpozorněte, pokud škola nabízí „zázraky“ a prohlašuje se za majitelku nejlepší metody výuky cizího jazyka na světě. Zaprvé žádná taková metoda neexistuje a nemůže existovat, protože pro každého člověka a každou situaci se hodí něco trochu jiného a zadruhé taková škola téměř jistě za nejlepší metodu považuje tu, která nejlépe vydělává.

Co všechno musí lektoři ovládat?

Je toho docela hodně, co musejí znát a umět. Musejí perfektně znát jazyk, který vyučují, musejí mu i rozumět, vědět, jak funguje, to znamená, že znají základy lingvistických disciplín jako je fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie nebo stylistika. Vyznat se také v kultuře a literatuře zemí, kde se mluví daným cizím jazykem. Samozřejmě musejí znát základní zákonitosti procesu osvojování cizího jazyka. Slovo základní je tady důležité, protože o procesu osvojování jazyka víme zatím bohužel jen málo. Měli by být schopni také číst odbornou literaturu a celý život se dále vzdělávat a rozšiřovat si obzory, protože zcela jistě během jejich kariéry dojde k novým objevům v této oblasti. Samozřejmý je přehled v oblasti metod výuky cizího jazyka. Absolventi vědí, jak si plánovat výuku, a to nejen z hlediska krátkodobého (jednotlivé lekce), ale vědí i jak naplánovat ucelený jazykový kurz pro danou cílovou skupinu či jednotlivce. Umí analyzovat potřeby studentů (včetně třeba učebních stylů či strategií učení), stanovit cíle kurzu, zvolit vhodné metody, ale i učebnice a další materiály, hodnotit dosažený pokrok a vyhodnocovat i úspěch celého kurzu. Zvládají také základy vedení online kurzů, s kterými se během svého studia na fakultě pravidelně setkávají. Kromě oborově specifických kompetencí, které jsem zmínila, také samozřejmě musejí zvládnout základy pedagogiky a pedagogické psychologie, tak jako všichni absolventi pedagogické fakulty. Odborníci říkají, že učitel cizího jazyka by neměl jen vyučovat jazyk, ale měl by také vyučovat „učení“. To znamená, že by měl umět vést studenta k tomu, jak nejlépe se jazyk naučit a co všechno pro to udělat. I to by naši absolventi měli umět.

Splňují to Vaši absolventi?

Já nemohu říci, že všichni naši absolventi toto splňují beze zbytku, ale je to přesně to, k čemu je připravujeme.

V čem můžou být lepší než ostatní učitelé?

Pokud lektor cizího jazyka nemá pedagogické vzdělání, může znát dokonale jazyk, ale nemusí vůbec vědět, jak své znalosti předat. To platí dvojnásob o rodilých mluvčích, protože ti si často ani neuvědomují, proč jejich jazyk funguje tak, jak funguje a jak někomu jinému svůj jazyk „předat“. Role rodilých mluvčích tak bývá často přeceňována. Zkusil jste někdy naučit cizince česky? Pokud se o to pokusíte, velmi brzy na vlastní kůži poznáte, proč být rodilým mluvčím ještě není žádná záruka, že budu umět svůj rodný jazyk někoho naučit.

Kde najdou Vaši absolventi uplatnění?

O tom nemám úplně přesný přehled, ale s řadou absolventů jsem v kontaktu a odhadem bych řekla, že asi polovina z nich pracuje ve školství (ať už na základních a středních školách, tak i v jazykových školách, což lze ostatně i kombinovat a spousta absolventů to dělá) a ta druhá polovina na nejrůznějších jiných místech, většinu docela lukrativních, protože vystudovali angličtinu a ta se jim hodí ve spoustě různých pozic včetně manažerských postů v mezinárodních firmách.

Kde se jich uplatní nejvíc a kde je to podle Vás nejvhodnější?

Já bych jich samozřejmě nejvíc ráda viděla na základních školách, pro které je cíleně připravujeme. Není žádné tajemství, že české základní školy na tom nejsou s výukou cizích jazyků nijak růžově. Možná vás to překvapí, ale na českých základních školách má stále plnou kvalifikaci k výuce angličtiny jen asi 25% učitelů. Opravdu mi záleží na tom, aby se české děti ve školách naučily anglicky co nejlépe. To se ovšem nepodaří, když se budou učit velmi dlouho, třeba od 1. třídy, ale bude je učit nekvalifikovaný učitel, který neví, jak na to. Kvalifikace sice není patent na dokonalost, ale určitě je lepší ji mít než nemít.

Jsou čerství absolventi plně kompetentní učit?

Vy ve svých otázkách rozlišujete mezi našimi absolventy a lektory v jazykových kurzech. Oni jsou to ale někdy ti stejní lidé. Naši studenti, odhadem asi polovina, možná i více, pracují během studia jako lektoři na jazykových školách. Řada z nich, možná většina, má soukromé žáky. Kromě toho mají samozřejmě povinnou výukovou praxi během studia. Tu jsme na celé pedagogické fakultě v loňském roce rozšířili, takže naši studenti stráví během prvního roku magisterského studia každý týden jeden až dva dny ve škole na praxi a ve druhém ročníku pak mají souvislou čtyřtýdenní praxi.

Může jim projekt jako FairList pomoct?

Určitě, může je zviditelnit na internetu, to je určitě dobré.

Může jim pomoct zpětná vazba od studentů prostřednictvím hodnocení?

Zpětná vazba od studentů je pro každého učitele naprosto základní věc. Každý student vlastně dává svému učiteli neustále zpětnou vazbu, tím, jak reaguje ve výuce, jak se chová, tím, jak je či není ochoten se doma na výuku připravovat a podobně. Vy ale myslíte zřejmě přímo studentské hodnocení učitele, třeba takové, jaké lze najít na Fairlistu. Ano, jistě, to je cenná věc, učitel by si o ni měl umět i říci a měl by umět studenta nasměrovat tak, aby zpětnou vazbu získal přesně v těch oblastech, kde ji potřebuje a aby byla co nejkonkrétnější. I to se snažíme naše studenty naučit.

A naopak: může být jejich přítomnost na FairListu užitečná pro zájemce o jazykový kurz?

Myslím, že rozhodně ano.

V čem můžou mít absolventi nedostatky?

Každý učitel může mít nedostatky, nebo spíš ne každý učitel má takový vyučovací styl, jaký vyhovuje konkrétnímu studentovi. Neodvážila bych se příliš zevšeobecňovat, tohle je zkrátka hodně individuální věc. Každý učitel či lektor cizího jazyka, ať už je či není absolventem vysoké školy, se musí nutně vzdělávat dál a v podstatě se svým profesním rozvojem nikdy neskončí. Nedostatek by byl v tom, kdyby si některý absolvent myslel, že získáním diplomu jeho vzdělávání skončilo. Děkuji za spoustu nových informací, které mě a doufám, že i naše čtenáře obohatí a poskytnou nový pohled na lektory v jazykových kurzech.

Photo Credit: NazarethCollege via Compfight cc

Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář


*