Blog Výuka jazyků DynEd – studium kdykoliv, kdekoliv a efektivně

DynEd – studium kdykoliv, kdekoliv a efektivně

Napsal/a -
0 4482

Výukový interaktivní systém DynEd se specializuje na anglický jazyk. Je kombinací kurzů, podpůrného softwaru a učitelů a první a nejefektivnější interaktivní systém výuky jazyků s podporou počítače na světě, na jehož tvorbě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců.

Unikátní přístup DynEdu, založený na principech fungování mozku, vychází z výsledků neuro-vědeckých výzkumů a opírá se o rozsáhlé praktické zkušenosti. Svým obsahem je zdaleka nejrozsáhlejší. Má 15 kurzů, každý speciálně vyvinutý pro určitou věkovou kategorii, jazykovou úroveň a/nebo jazykovou specializaci. Věnuje důraz jak poslechu a porozumění, tak i mluvení a komunikaci, což jsou v angličtině dovednosti, které je třeba si osvojit, nikoliv nastudovat – anglický jazyk je třeba ovládat, ne znát. A právě na tuto myšlenku DynEd svým přístupem klade důraz. Studovat lze v rámci zakoupené licence zcela bez omezení, kdykoliv, kdekoliv a v soukromí.

Součástí je profesionální podpora každého studenta ze strany našich učitelů a to individuálně prostřednictvím telefonu/Skypu v rozsahu 15 minut dvakrát do měsíce. Lektoři dodávají systému DynEd přirozený lidský rozměr. Studenty vedou, sledují jejich pokroky, dbají na to, aby dosáhli co nejlepších výsledků, a pomáhají jim si jazyk uzpůsobit pro vlastní potřeby.

Na začátku studia se úroveň zvládnutí jazyka zjišťuje pomocí rozřazovacího testu. Tento variabilně dlouhý test, který se přizpůsobuje výkonu studenta, určí jeho počátek studia v kurzech DynEd. Umožní tak stanovit individuální cíle, průběžně sledovat jejich naplňování a tak zajistit vysokou efektivitu prostředků vložených do jazykového vzdělávání. Jak se student zdokonaluje, zvyšuje se počet možností výběru a hloubka učiva. Studentům, kteří mají potíže, se učivo opakuje častěji. Takto program na studenta reaguje, a tím individualizuje úkoly ve výkladových lekcích a jednotlivá cvičení. Studium provází i tzv. průběžné kontrolní testy určené k hodnocení studentova pokroku a potvrzení zvládnutí jazykových dovedností získaných v každém kurzu.

Společnost DynEd se výuce angličtiny věnuje již přes 20 let, získala více než 40 mezinárodních ocenění a její kurzy jsou rozšířeny ve více než 50 zemích světa. Systém byl certifikování například ministerstvy školství Francie, Číny či Turecka, kde DynEd užívá přes 8 miliónů žáků.

Naše firma RG-Team je jedním z autorizovaných vzdělávacích partnerů systému DynEd v České republice, proto se na nás obraťte. Najdete nás mezi kurzy na Fairlist.cz, kde můžete mimo jiné nalézt i hodnocení od našich dosavadních studentů.

Děkuji Vám za pozornost!

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář