Blog Výuka jazyků DynEd – studium kdykoliv, kdekoliv a efektivně

DynEd – studium kdykoliv, kdekoliv a efektivně

Napsal/a -
1 4617

Výukový interaktivní systém DynEd se specializuje na anglický jazyk. Je kombinací kurzů, podpůrného softwaru a učitelů a první a nejefektivnější interaktivní systém výuky jazyků s podporou počítače na světě, na jehož tvorbě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců.

Unikátní přístup DynEdu, založený na principech fungování mozku, vychází z výsledků neuro-vědeckých výzkumů a opírá se o rozsáhlé praktické zkušenosti. Svým obsahem je zdaleka nejrozsáhlejší. Má 15 kurzů, každý speciálně vyvinutý pro určitou věkovou kategorii, jazykovou úroveň a/nebo jazykovou specializaci. Věnuje důraz jak poslechu a porozumění, tak i mluvení a komunikaci, což jsou v angličtině dovednosti, které je třeba si osvojit, nikoliv nastudovat – anglický jazyk je třeba ovládat, ne znát. A právě na tuto myšlenku DynEd svým přístupem klade důraz. Studovat lze v rámci zakoupené licence zcela bez omezení, kdykoliv, kdekoliv a v soukromí.

Součástí je profesionální podpora každého studenta ze strany našich učitelů a to individuálně prostřednictvím telefonu/Skypu v rozsahu 15 minut dvakrát do měsíce. Lektoři dodávají systému DynEd přirozený lidský rozměr. Studenty vedou, sledují jejich pokroky, dbají na to, aby dosáhli co nejlepších výsledků, a pomáhají jim si jazyk uzpůsobit pro vlastní potřeby.

Na začátku studia se úroveň zvládnutí jazyka zjišťuje pomocí rozřazovacího testu. Tento variabilně dlouhý test, který se přizpůsobuje výkonu studenta, určí jeho počátek studia v kurzech DynEd. Umožní tak stanovit individuální cíle, průběžně sledovat jejich naplňování a tak zajistit vysokou efektivitu prostředků vložených do jazykového vzdělávání. Jak se student zdokonaluje, zvyšuje se počet možností výběru a hloubka učiva. Studentům, kteří mají potíže, se učivo opakuje častěji. Takto program na studenta reaguje, a tím individualizuje úkoly ve výkladových lekcích a jednotlivá cvičení. Studium provází i tzv. průběžné kontrolní testy určené k hodnocení studentova pokroku a potvrzení zvládnutí jazykových dovedností získaných v každém kurzu.

Společnost DynEd se výuce angličtiny věnuje již přes 20 let, získala více než 40 mezinárodních ocenění a její kurzy jsou rozšířeny ve více než 50 zemích světa. Systém byl certifikování například ministerstvy školství Francie, Číny či Turecka, kde DynEd užívá přes 8 miliónů žáků.

Naše firma RG-Team je jedním z autorizovaných vzdělávacích partnerů systému DynEd v České republice, proto se na nás obraťte. Najdete nás mezi kurzy na Fairlist.cz, kde můžete mimo jiné nalézt i hodnocení od našich dosavadních studentů.

Děkuji Vám za pozornost!

Podobné články

1 Komentář

  1. 留学生网课代修 http://www.meeloun.com/ 服务对于留学生来说有许多优势。首先,他们可以为留学生解决时间紧迫和任务繁重的问题,留学生可以将更多的时间投入到其他重要的学习和生活事务中去。其次,他们的专业团队可以保证作业的质量和准确性,使留学生在学业上取得更好的成绩。最后,他们提供的个性化辅导和学术支持可以帮助留学生更好地理解课程内容和提高学习能力,从而更好地适应和成功完成留学生涯。

Přidat komentář