Blog Inspirace Nejžádanější manažerské MBA a Mgr. nově v Praze i v Brně

Nejžádanější manažerské MBA a Mgr. nově v Praze i v Brně

Napsal/a -
0 5953

Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College působící v Praze a v Brně do svého vzdělávacího portfolia od nastávajícího akademického roku 2015/2016 nově zařadí nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské vzdělání pro pozice business a senior managementu – obor MBA. K němu přibude i bakalářský obor vyučovaný pouze v anglickém jazyce Global Business and Management a magisterský program Management se dvěma specializacemi.

V tomto roce nabízí NEWTON College dva moderní bakalářské obory s pěti různými specializacemi. Jako místo studia si uchazeči mohou vybrat Václavské náměstí v Praze nebo brněnské náměstí Svobody.

Pestrá nabídka nových oborů

První obor – Management se zaměřením na psychologii – propojuje psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi. Tento obor nabízí v České republice pouze tato vysoká škola. Navíc si zde můžete vybrat mezi specializacemi Psychologie pro manažery a Psychologie mediálního prostoru. Druhým oborem je Globální podnikání a management. Tento obor je považován za nejkomplexnější obor, který v ČR připravuje na manažerskou či podnikatelskou kariéru. Specializacemi jsou Mezinárodní podnikání, Mediální management a Management cestovního ruchu. Absolventi obou oborů dosahují téměř každý rok stoprocentní uplatnitelnosti na trhu práce po dokončení školy.

Nové atraktivní obory

Pro nadcházejí akademický rok si NEWTON College ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě, Vysokou školou managementu ve Varšavě, připravila zajímavou novinku ve formě atraktivního programu Management. Zájemci si u něj mohou navíc vybrat ze dvou specializací. A to Mezinárodní management a Řízení lidských zdrojů. Studium probíhá dva roky s možností výběru místa studia v Praze nebo v Brně.

Od října letošního roku startuje na NEWTON College i studium MBA. Tento program se řadí mezi nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské kvalifikace na pozicích business a senior managementu.

Studium MBA zaručuje návratnost

„Absolventi programu MBA získávají na trhu práce atraktivitu a vysokou profesní hodnotu,“ říká prorektor školy Jiří Koleňák. Jednoleté studium programu zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků. Program MBA bude probíhat konzultativní formou – vyučující provází studenty od prvního návrhu, přes vyhodnocení řešení až po implementaci projektu do praxe, poskytují jim odborný a praktický vhled do problematiky a inspirují je v hledání nových inovativních řešení.

Ojedinělou součástí studia MBA na NEWTON College bude i seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu.

Bakalářský obor v anglickém jazyce

V dnešním vysoce konkurenčním světě se již téměř žádná prosperující firma neobejde bez zahraničního obchodu. Pokud se chcete stát skutečnými odborníky na danou problematiku a uplatňovat své nabyté vědomosti a dovednosti nejen v domácím prostředí, zbystřete! Anglický obor Global Business and Management je stvořen právě pro vás. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Jeho hlavní náplní je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zahájení vlastního podnikání. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera.

 

Uživatelský účet určený k publikování Vašich článků, které jste nám zaslali do redakce.

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář