Blog Naučme se Jak se domluvit na letišti?

Jak se domluvit na letišti?

-
0 6104

Doba letních dovolených se blíží! Podívejte se na slovíčka a fráze, která určitě využijete na letišti. Cestování díky nim zvládnete levou zadní.

 Slovíčka na letiště 

airport     letiště       check-in     odbavení
flight let departure time čas odletu
plane letadlo arrival time čas příletu
flight ticket letenka aisle ulička
departures odlety window okno
arrivals přílety luggage zavazadlo
on-time na čas hand baggage příruční zavazadlo
check-in desk odbavovací přepážka seat sedadlo
one way flight ticket jednosměrná letenka duty clo
return flight ticket zpáteční letenka boarding pass palubní vstupenka
gate brána delayed flight opožděný let

Příklady použití a fráze:

 • I would like to book a plane ticket to London. 
 • Chtěl bych si rezervovat letenku do Londýna.
 • Would you like one way or return ticket? 
 • Chtěl byste jednosměrnou nebo zpáteční letenku?
 • I need a return ticket.
 • Potřebuji zpáteční lístek.
 • Where is the departure hall?
 • Kde je odletová hala?
 • The departure hall is on the second floor. 
 • Odletová hala je ve druhém patře. 
 • You have to check-in at the desk 180. 
 • Musíte se odbavit na přepážce číslo 180.
 • Do you have any luggage to check in?
 • Máte nějaká zavazadla k odbavení?
 • Can I see your flight ticket and passport?
 • Mohu vidět vaši letenku a pas?
 • Here is your boarding pass.
 • Tady je vaše palubní vstupenka.
 • Please, go to the gate number 8.
 • Běžte prosím k bráně číslo 8.
 • My flight has been delayed.
 • Můj let je opožděn.
 • Excuse me, where can I have my luggage wrapped?
 • Promiňte, kde si mohu nechat zabalit zavazadla?

Slovíčka a fráze připravila Jazyková škola LITE.

airport

Ukázková hodina angličtiny zdarma

V jazykové škole LITE se zaměřujeme na vaši schopnost MLUVIT anglicky. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma a vyzkoušejte si unikátní metodu výuky angličtiny!

Rezervujte si své místo!

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář


*