Blog Studium Znáte Urban Dictionary?Do you know Urban Dictionary?

Znáte Urban Dictionary?Do you know Urban Dictionary?

Napsal/a -
0 3371

Urban Dictionary je webový slovník slangových výrazů v angličtině, který obsahuje více než sedm milionů definic. Pokud se pohybujete na anglicky psaných internetových diskusích, zejména na sociálních sítích, považuji tuto stránku za nepostradatelnou pro plné porozumění. Tedy pokud nežijete v Británii nebo USA a většinu času netrávíte na ulici. Výrazy z něj totiž v žádném jiném slovníku nenajdete.

Urban Dictionary is a web-based dictionary of slang words and phrases which contains more than seven million definitions. If visit english written web forums like social networks you will find this dictionary very useful maybe necessary. Well in case you live in the UK or USA and spend most of your time on the streets you won’t need it. Definitions contained in Urban Dictionary can’t be found anywhere else.

Stránka byla založena v roce 1999 Aaronem Peckhamem, studentem prvního ročníku Kalifornské státní polytechnické univerzity. Jedním z prvních výrazů na této stránce byl „The Man“, což je slangové pojmenování pro vládu či jinou formu vyšší moci. V dubnu 2009 překročila stránka 2000 přidaných výrazů za den a dnes jich obsahuje již více než sedm milionů.

Urban Dictionary neboli Pouliční slovník obsahuje kromě literárních definic také definice slovy autora, popis výrazu a použití ve větě. Původně byl tento slovník určen pouze pro slangové či kulturně odlišné výrazy, dnes má však mnohem širší záběr a může do něj být přidáno v podstatě jakékoliv nové slovo.

Přidávat výrazy může každý a to bez nutnosti registrace, stačí zadat emailovou adresu pro potvrzení vložení výrazu. Každý výraz musí být před přidáním schválen editory z řad dobrovolníků, kteří hlasují zda příspěvek zveřejnit či ne. Po zveřejnění pak hlasují samotní návštěvníci stránky, jestli je příspěvek kvalitní nebo ne („up“ nebo „down“).

Slovník neslouží jen k vyhledávání výrazů, ale také poskytuje zábavu. Každý den je vybrána definice dne a uveřejněna na domovské stránce a většinou stojí za přečtení. Kromě výkladového slovníku, je zde také možnost vyhledávat synonyma či antonyma slov. Můžete tady najít taky slovník významu jmen, kde se dozvíte hodně zajímavých věcí o jméně svém nebo vašich blízkých.

Pokud tedy narazíte na nějaký výraz, který nemůžete najít v žádném slovníku ani překladači, nebo vás jen zajímá jak Urban Dictionary vypadá, navštivte www.urbandictionary.com. A pokud budete mít dlouhou chvíli, můžete jen tak brouzdat mezi výrazy, bavit se tím, co dnes lidí vše vymyslí a přitom procvičovat angličtinu.

Napište mi do komentářů, jak na vás stránka působí, jestli ji považujete za přínosnou, nebo klidně i nějaký zajímavý výraz z této stránky.

Photo Credit: Dessy Dinata via Compfight cc
Zdroj: wikipedia cc

Site was founded in 1999 by Aaron Peckham while he was in the first year of his studies on California Polytechnic State University. One of the first definitions on the site was „the man“ reffering to the government or to some other authority in a position of power. In April 2009 the site reached 2000 definitions submitted every day and today the site contains over 7 million definitions.

Urban Dictionary definitions don’t include only literal definitions but also descriptions. As such defining a word or phrase on Urban Dictionary doesn’t necessarily entail providing a strict definition; merely a description of some aspect of the word or phrase could suffice for inclusion in the dictionary. Originally, Urban Dictionary was intended as a dictionary of slang or cultural words or phrases not typically found in standard dictionaries, but it is now used to define any word or phrase.

Anyone can submit definitions without registering, but he must provide a valid e-mail address. Before new definition is included in the dictionary it must be approved by voluntary editors. When a definition is published it can be voted „up“ or „down“ by site visitors and may be removed for certain reasons.

Dictionary can be also source of entertainment. There’s posted definition of the day on the homepage of the site and very often it’s quite funny what people submit. You can also find there definitions of names submitted by visitors of the page, try to find yours.

So if you find a word or phrase you don’t know where to find or if you’re just interested how does the Urban dicitonary looks like you should visit www.urbandictionary.com.

Post in comments what do you think about this site.

Photo Credit: Dessy Dinata via Compfight cc
Source: wikipedia cc

 

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář