Blog Studium Jak se rychle naučit cizí jazykHow to learn foreign language quickly

Jak se rychle naučit cizí jazykHow to learn foreign language quickly

Napsal/a -
1 11385

Spousta lidí se snaží naučit cizí jazyk tak moc, až to nedokáží. Snaží se drtit nová slovíčka, učit se gramatická pravidla zpaměti, ale nakonec skončí znechucení a nechtějí už učení ani vidět. Přitom se mohou vzdělávat snadno a zábavně. Jak na to?

A lot of people are trying to learn a foreign language so much they just can’t succeed . They try to cram the new vocabulary, learn grammar rules hard, but eventually end up discouraged and don’t want to study anymore. And they can study easily and have fun. How does it work?

Dělejte to, co vás baví

Nejdůležitější u učení je, aby vás bavilo. Hrajte si. Vyzkoušejte učení hravou formou. Opakovat si můžete třeba jen 10 slovíček denně. Učte se tématicky, podle toho, co zrovna děláte nebo vidíte. Když uvidíte výsledky, bude vás to bavit. Když vás bude učení bavit, budete to dělat. Stačí se do toho jen pustit. Začít můžete s málem a brzy budete toužit umět a učit se víc a víc.

Buďte s jazykem v kontaktu

Čím jednodušší forma, tím lepši pro zapamatování. Nespoléhejte, že lektor v jazykovém kurzu udělá všechno za vás. Učení nekončí odchodem z jazykovky. Pokud pro vás jo, tak začnete rychle zapomínat. Procvičujte cizí jazyk neustále a to i sami. Sledujte filmy, navštěvujte internetové stránky v cizím jazyce.

Až si třeba budete po kurzu připravovat večeři, říkejte si v cílovém jazyce, co zrovna děláte apod. Možností je nekonečno. Buďte v kontaktu s jazykem a dostaňte ho pod kůži.

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše

Znáte to, naplánujete si hodiny, kdy se budete učit a ejhle. Něco vám do toho vleze a je po učení. Pokud se chcete jazyk opravdu naučit, je velmi důležitá pravidelnost. Zvláště pokud začínáte. Lepší je 20 minut denně, než 4 hodiny – jednou za dva týdny. Díky pravidelnému opakování se vám slovíčka i gramatika jednodušeji zafixují. Naučte se, jak se správně motivovat.

Opakujte, opakujte, opakujte

Pokud začínáte, je pro vás nejdůležitějších prvních pár týdnů studia. Lidské tělo a mozek se učí na principu opakování činnosti a hlavním měřítkem úspěchu je dlouhodobost. Říká se, že nové návyky si vypěstujeme a upevníme již během 21 dní – 21 opakování. Nemusíte se časově stresovat ani se dramaticky nutit. Studujte tak, abyste se na to těšili.

Nesvazujte se časem

Učit se můžete kdykoli. Ráno, v poledne i večer! Slovíčka můžete mít v podobě MP3 pořád při sobě, stejně jako vytištěné učební materiály. S přístupem k internetu pak můžete procvičovat a hrát si kdykoli a kdekoli. Nepotřebujete dlouhé hodiny v kuse. Nezapomínejte, stačí jen 20 minut. Prostě studujte, když máte chvilku čas. Brzy na sobě sami poznáte, kdy je to efektivní a kdy jde učení úplně mimo.

Začněte právě teď

Pravidlo úspěšných je jednoduché, dělat nejdříve věci, které máte přímo před nosem. Studujte právě teď. Odkládáním ničeho nedosáhnete. Prostě to zkoušejte, poslouchejte a opakujte bez strachu a napětí. Až bude čas pokročit dál, budete to vědět. Začnete mluvit přirozeným způsobem sami od sebe. Jaký máte plán na příštích 20 minut? Začít můžete hned. Třeba azbukou.

Svěřte se do péče profesionálů

I když existuje spousta doplňujících způsobů, jak studovat cizí jazyk, nic vám nenahradí vedení odborníkem. Pokud chcete najít kvalitní jazykový kurz na základě referencí od jeho skutečných studentů a absolventů, navštivte stránky FairList.cz.

fairlist-cover-earth-languages

Photo Credit: Nathan E Photography via Compfight cc

Do what you enjoy

The most important thing in learning is to keep entertained. Play. Try learning a playful way. You can repeat just 10 words a day. Learn thematically, depending on what you do or see. When you see the results, you will enjoy it. When you will have fun learning, you will do it. You can start with very little and soon you will desire to know and learn more and more.

Be in touch with the language

The simpler the form is, the better you will remember what you are learning. Study doesn’t have to be expensive. You don’t need to spend money on a time-limited language course. What will you do when the course ends? You can pay another one, or stop conversating and start to forget what you learned. Teach yourself constantly. Watch movies, visit websites in a foreign language – Be in contact with the foreign language and get it under your skin.

A bird in the hand is worth two in the bush

You know it when you schedule a time when you want to study, and voila. You have something important to do and studying is over. If you want to really learn the language, it is very important to do it regularly. Especially when starting out. Better is 20 minutes per day over four hours – once every two weeks. With regular repetition of vocabulary and grammar the learning is faster and easier.

Study regularly

When starting out, the most important time for you are the first few weeks of the study. The human body and brain learning works on the principle of repetition and the main measure of success is longevity. It is said that we build and fix the new habits during the 21 days – 21 repetitions. You don’t have to stress or dramatically force yourself to study. Take it easy.

Bundle over time

Learn anytime you want. In the morning, at noon or at night. You can practice your vocabulary by listening MP3’s, as well as reading learning materials e.g. on the bus. With access to the internet you can practice and play anytime and anywhere. You do not need to study for hours and hours. Remember 20 minutes will do. Just study, when you have time.

Start right now

The rule of succes is simple, do first things that are just under the nose. Study right now. Delaying don’t solve anything. Just try, listen and repeat without fear and tension. When it’s time to move on, you will know it. You will begin to speak in a natural way by yourself. What is your plan for the next 20 minutes? You can start right away.

Photo Credit: Nathan E Photography via Compfight cc

1 Komentář

Přidat komentář