Blog Studium Nejlepší internetové slovníky angličtinyBest online dictionaries

Nejlepší internetové slovníky angličtinyBest online dictionaries

Napsal/a -
4 27917

Pokud jste se začali učit anglicky nebo už se angličtině několik let věnujete, jistě nastanou chvíle, kdy budete potřebovat využít slovník pro překlad něčeho, co jste viděli nebo naopak zjistit, jak něco říct. To, že slovník je nejlepší přítel všech studentů cizích jazyků, je určitě naprosto jasné. My vám dáme tipy na kvalitní slovníky na internetu, které můžete využít. Jistě se s nimi díky jednoduchému užívání rychle seznámíte a budete je moct efektivně využívat pro zdokonalování si vaší angličtiny.

If you’ve started to learn English or have been studying English for several years now, you‘ ve certainly experienced a moment when you need a dictionary. For translating something you want to say or something you have been told. Dictionary is the best friend of foreign language students, thats clear. We’ll give you several hints for good online dictionaries you can use. They’re easy to use so you can use them for improving your English effectively.

Slovníky můžeme rozdělit na dvě kategorie:

  1. Překladovétzn. dvojjazyčné; tento typ slovníku vám pomůže, pokud si potřebujete anglický výraz přeložit do češtiny nebo hledáte anglický ekvivalent pro české slovíčko
  2. Výkladovétzn. jednojazyčné, tzv. English – English dictionaries; v těchto slovnících najdete anglickou definici k anglickému slovíčku, díky využití tohoto slovníku máte možnost dále si zlepšovat angličtinu a aktivně rozšiřovat svou slovní zásobu, tyto slovníky se samozřejmě hodí pro studenty s vyšším stupněm pokročilosti, vzhledem k tomu, že jsou pouze v cizím jazyce

Pro obě kategorie těchto slovníků vám doporučíme webové stránky, které vám usnadní překládání a hledání neznámých výrazů.

PŘEKLADOVÉ SLOVNÍKY: English – Czech – English

Slovník.cz

nejzákladnější slovník, s jednoduchým zadáváním klíčových výrazů, které potřebujete přeložit

Slovnik.seznam.cz

Tento slovník prošel výraznou modernizací za dobu své existence, dnes nabízí funkci pokročilé gramatiky, která vám odhalí i fráze obsahující vámi hledané slovo a další zajímavosti týkající se hledaného výrazu

Google překladač

Platforma Googlu nabízí tento velmi užitečný překladač, do kterého můžete vkládat celé části textů, a ty jsou pro vás zdarma automaticky přeloženy, ovšem je nutné počítat s množstvím gramatických odchylek, protože se jedná o strojový překlad, tento překladač je tedy výhodné využít pro získání hlavní myšlenky textu, ale určitě by nebylo dobré prezentovat se jeho výslednými překlady

VÝKLADOVÉ SLOVNÍKY: English –English

Cambridge Dictionaries Online

Klasický a velmi podrobný výkladový slovník z vydavatelství Cambridge, navíc vám volba hned vedle kolonky k hledání umožní upřesnění, v jakém slovníku „listovat“ (zda vás tedy zajímá britská nebo americká angličtina, obchodní angličtina, základní výrazy v angličtině či jste studenty angličtiny a definice jsou pro vás připraveny ve srozumitelnější formě)

The Free Dictionary

Tento všestranný slovník vám nabídne překlady i množství složitějších idiomů a frází, dá se ale využít i na obyčejné překládání jakýchkoliv výrazů

Macmillan Dictionary 

Slovník, který vám nabídne přehlednou grafiku, dobré a kvalitní zpracování definic a kombinací slov a frází, ve kterých hledané slovíčko můžete najít

Slovníky se dají však využít nejen k překladům. Pokud si potřebujete vybrousit svou výslovnost nebo jen prostě zjistit, jak se vámi hledaný výraz vyslovuje, máte dvě možnosti. Když umíte číst fonetické symboly, najdete fonetický transkript výrazů v každém dobrém slovníku vedle každého slovíčka.

Pokud dáte přednost zvukovému vjemu, doporučujeme stránku: Howjsay, zde jednoduše zadáte výraz a poté pouhým nájezdem kurzoru na vámi hledané slovíčko, uslyšíte přesnou výslovnost.

Učte se anglicky aktivně s využitím kvalitních slovníků a uvidíte, že vaše zlepšování se bude jen zrychlovat. Ve chvíli, kdy anglicky budete umět natolik, abyste si otevřeli výkladové slovníky, určitě to udělejte. Rozšíříte si tak obzory a určitě narazíte i na nějakou zajímavou frázi, která vám utkví v paměti.

V případě, že byste se rádi anglicky naučili pořádně a chtěli se slovníky pracovat co nejméně, zkuste kvalitní kurzy angličtiny, jako nabízí jazyková škola Empire. Díky moderní metodě Direct Method for English si slovíčka zapamatujeme rychle, efektivně a na dlouho.

A jaký slovník na internetu rádi používáte vy?

Photo Credit: teclasorg via Compfight cc

Dictionaries can be divided into two categories

  1. Translation – or bilingual dictionaries; this type of dictionary can help you if you need to translate an English word into Czech or a Czech expression into English
  2. Defining – also called monolingual dictionaries; in these dictionaries you can find an English definition of the English word. You can improve your English and actively expand your vocabulary with these dictionaries

Here are some dictionaries of both types we recommend you to use.

Translation dictionaries: English – Czech – English

http://www.slovnik.cz/ – basic dictionary for translating words, very easy to use

http://slovnik.seznam.cz/ – this dictionary has been upgraded several times during its existence and today this dictionary contains a function of advanced grammar that will show you commonly used phrases with searched word

http://translate.google.com/ – this platform run by Google offers very useful translator you can insert whole parts of text into and it will translate this text for free. But you have to be aware of grammatical mistakes that can occur in the translation

Defining dictionaries: English –English

http://dictionary.cambridge.org/ – this dictionary is made in the classic style.  You can also select if you want to search the word in British or American English and also in Business English or simple English that is understandable for English students

http://www.thefreedictionary.com/ – this versatile dictionary offers you translations and multiple advanced idioms and phrases and it can be used  for translating  any ordinary expressions

http://www.macmillandictionary.com/ – dictionary with clear graphics, good processing of definitions and combinations of words and phrases that contains the searched word Dictionaries can be used not only for translation but also for improving your pronunciation.

If you need to know the pronunciation of a word  you can find phonetic transcript in any good dictionary next to searched word. If you want also to hear it, visit website: http://www.howjsay.com/ where you can simply enter the expression and then hear the exact pronunciation. Learn English actively using good dictionaries and you will see your improvement is getting faster and faster.

When you know English well enough to use defining dictionary, do it. You will widen your horizons and you can also find an interesting phrase you will remember. If you would like to learn English properly and do not need to use dictionaries, you should try English courses. For example the ones Empire language school offers. Thanks to modern Direct Method for English you will remember the words quickly, effectively and for long. And what online dictionary do you like or use?

Photo Credit: teclasorg via Compfight cc

4 Komentáře

  1. mno, a jestli používáte google chrome browser, tak si můžete stáhnout na níže uvedené adrese zdarma a legálně slovník, který lze zintegrovat z chrome prohlížečem tak, že pokud jste online a doubleclick-nete na anglické slovo, zobrazí se vám okamžitě překlad (a výslovnost) – lze nastavit jako výkladový slovník (english-english) nebo překladový (english czech), pochopitelně, že to má své mouchy, mezi jiným to dvojklikem nezvládne frázová slovesa a pod. ale je to užitečné.
    https://chrome.google.com/webstore/detail/google-dictionary-by-goog/mgijmajocgfcbeboacabfgobmjgjcoja?utm_source=chrome-ntp-icon

  2. Další výborný slovník najdete na http://www.dict.com Obsahuje 30 jazyků v libovolné kombinaci, pro hlavní jazyky má i přehledy gramatiky, nejpoužívanější a konverzační fráze a popis užití slov. Přehledný, rozsáhlý a opravdu kvalitní. Vyzkoušejte!

Přidat komentář