Blog Studium Rozlišení modré a zelené barvy v různých jazycíchDistinction of blue and green...

Rozlišení modré a zelené barvy v různých jazycíchDistinction of blue and green in various languages

Napsal/a -
0 4534

Rozdíly mezi vnímáním barev jsou někdy markantní. Určitě jste se už s někým dohadovali, že váš svetr je rozhodně modrý. Největší rozdíly vznikají mezi lidmi, kteří vyrůstali v rozdílných kulturních prostředích a mluví rozdílnými jazyky. Pojďme se podívat, jak je to s modrou a zelenou barvou v jazycích, které nám jsou kulturně i geograficky vzdálené.

The differences in the perception of colors are sometimes striking. Whether between men and women, or between people of different age groups. The biggest differences are among people who grew up in different cultural environments and speak different languages??. Some languages ??do not distinguish certain colors, others have a several words for basic color. Let’s see how it is with blue and green in languages ??that we are culturally and geographically most apart.

Jazyky se v pojmenovávání barev dokáží až překvapivě rozcházet. Některé rozlišují barvy primárně podle odstínu. Jiné zase podle úplně jiných vlastností jako např. sytosti či světlosti. Některé jazyky v základu zelenou a modrou rozliší, ale v určitých odstínech těchto barev už ji pojmenují jinak než my. Často světlejší odstíny (pro nás) zelené označují jako žlutou barvu a tmavší odstíny modré jako černou či šedou.

Podle výzkumu Basic Color Terms: Their Universality and Evolution z roku 1969 se musí v jazyce nejprve vyvinout rozdílné výrazy pro modrou a zelenou barvu, aby mohla být pojmenována hnědá, fialová, růžová, oranžová a šedá. Jako první se však v jazyce vyvíjí výrazy pro rozlišení černé x bílé (tmavé a světlé) a následně červené x zelené (příp. žluté).

Existuje však mnoho jazyků, které nemají odlišné výrazy pro modrou a zelenou barvu. Namísto toho používají společný termín pro obě barvy. V angličtině se tento výraz v lingvistice označuje grue. Pro potřeby tohoto článku používejme výraz azurová (pokud někdo znáte oficiální lingvistické označení pro tento jev, napište mi ho, prosím). Jak to tedy některé jazyky mají?

 • Ve vietnamštině mají listy stromů i obloha barvu xanh. Pokud tyto barvy potřebují rozlišit, řeknou je jako xanh lá cây (listově azurová) nebo xanh dương (mořsky azurová).
 • V thajštině užívané khiaw znamená zelenou, ale používá se taky pro označení barvy oblohy.
 • Čínština má slovo qīng, které se používá ve vztahu s oběma barvami a někdy i s černou. A to i přesto, že mají zvláštní výrazy pro modrou i černou.
 • Korejské slovo pureuda může znamenat zelenou i modrou.
 • V japonštině se zase označení pro modrou barvu používá často i pro barvy, které by česky mluvící lidé označili jako zelenou, např. barvu na semaforu značící volno.
 • Mnoho bantuských jazyků sdružuje stejné označení pro modrou a zelenou barvu.
 • Arabština zase obsahuje výrazy pro obě barvy, ale zejména ve starých básních je barva oblohy označována jako zelená.

Na další jazyky se můžeme podívat třeba zase příště.

Photo Credit: kevin dooley via Compfight cc
Zdroj: wikipedia cc 

The exact definition of „blue“ and „green“ may be complicated by the speakers not primarily distinguishing the hue, but using terms that describe other color components such as saturation and luminosity, or other properties of the object being described. For example, „blue“ and „green“ might be distinguished, but a single term might be used for both if the color is dark. Furthermore, green might be associated with yellow, and blue with black or gray.

According to Brent Berlin and Paul Kay’s 1969 study Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, distinct terms for brown, purple, pink, orange and grey will not emerge in a language until the language has made a distinction between green and blue. In their account of the development of color terms the first terms to emerge are those for white/black (or light/dark), red and green/yellow.

Many languages do not have separate terms for blue and green, instead using a cover term for both (when the issue is discussed in linguistics, this cover term is sometimes called grue in English).

 • For example, in Vietnamese both tree leaves and the sky are xanh (to distinguish, one may use xanh lá cây „leaf grue“ for green and xanh d??ng „ocean grue“ for blue).
 • In the Thai language, ????? (khiaw) means green except when referring to the sky or the sea, when it means blue; ?????????? (khiaw cha-um),???????? (khiaw khachi), and ?????????? (khiaw praed) have all meant either intense blue or garish green, although the latter is becoming more usual as the language ‚learns‘ to distinguish blue and green.
 • Chinese has a word ? (q?ng) that can refer to both, and sometimes black, though it also has separate words for blue (? / ?, lán), green (? / ?, l?), and black (?, h?i).
 • The Korean word ??? (pureuda) can mean either green or blue.
 • In Japanese, the word for blue (? ao) is often used for colors that English speakers would refer to as green, such as the color of a traffic signal meaning „go“.
 • Many Bantu languages utilize the same word for blue and green.
 • In Arabic the word for blue is generally azraq (????). The Arabic word for green is akh?ar (????). However, the color of the sky is sometimes referred to as „green“ in Classical Arabic poetry, in which al-kha?r?’ (???????), the feminine form of akh?ar (because the Arabic word for sky, sam?’ (????) is feminine), literally ‚the green one‘, is an epithet for the sky. But al-zarq?’ (???????; feminine form of azraq, literally ‚the blue one‘) is used as an epithet for the sky as well.
Photo Credit: kevin dooley via Compfight cc
Source: wikipedia cc
 

Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář