Blog Studium Zkratky v anglických textech – co vlastně znamenají

Zkratky v anglických textech – co vlastně znamenají

-
0 5261

Vyznáte se v anglických zkratkách v textu? A víte, co doopravdy znamenají? Pokud si chcete rozšířit své obrzory, je tento článek právě pro vás.

„i.e.“

Je zkratka pro latinské id est – doslova to je. Tedy jako tj. anebo také tzn. V angličtině se používá spojení in other words.

„e.g.“

Je zkratka pro latinské exempli gratia. Tedy české např. V angličtině se čte jako for example.

„e.x.“

Nemá latinský původ. Značí anglické example a je pouhým „poangličtěním“ zkratky e.x. se stejným významem.

„etc.“

Etc. je zkratkou latinského et cetera, českého atd. – a tak dále. V angličtině může být nahrazeno and other things nebo and so forth/on.

„et al.“

Se používá na konci seznamu jmen a dává najevo, že za danou věc je odpovědno více osob. Zejména u autorů uměleckých děl se v češtině používá a kol. neboli a kolektiv.

Pravidla používání

  • Nepoužívejte e.g. a etc. v jedné větě. Obě zkratky značí, že se jedná pouze o výčet z celku a jsou tedy duplicitní. (Použití i.e. společně s etc. je technicky možné, ale nepříliš používané.)
  • Pište tečky tam, kde mají být. Et je latinsky a, tudíž se nejedná o zkratku tečka se za ním nepíše.
  • Nepište and etc. – etc. už obsahuje spojku a.
  • Nepoužívejte such as etc. společně.
Photo Credit: Robert S. Donovan via Compfight cc
Zdroj: http://lveng.so8848.com/
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

Podobné články

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář


*