Blog Studium Kdy se v angličtině používají velká písmena

Kdy se v angličtině používají velká písmena

Napsal/a -
0 19906

Pravidla psaní velkých písmen se liší jazyk od jazyka. Mezi češtinou a angličtinou moc odlišností není. Proto je snadné na ně zapomenout a udělat chybu. A proto jsme pro vás připravili rychlý přehled pravidel o tom, kde se v angličtině píšou velká písmena.

1. První slovo ve větě

I v angličtině každá nová věta začíná velkým písmenem. A pokud citujeme, tak i přímá řeč začíná velkým písmenem

She said, “This is a correctly capitalized sentence.”

2. Jména lidí, míst, národů a jazyků

U lidí se kromě jmen píší velká písmena i u titulů. Národnosti jako Čech, Němec či Španěl se také píší s velkým písmenem jako u nás. Rozdíl je ale u názvů jazyků. Zatímco čeština používá malá písmena, názvy jazyků v angličtině začínají vždy velkým.

 • David, from Spain, also speaks Italian and German.
 • Can I talk to Mr Jones?

3. Vlastní jména

Názvy konkrétních míst (jako např Mt. Fuji, the Atlantic Ocean, the Taj Mahal) začínají velkým písmenem. U obecných názvů, jako řeka nebo hora, není třeba velkých písmen používat.

 • The Science Museum is on Exhibition Street in London. (vs) The museum is on a small street.
 • Let’s take a boat tour on the river this weekend. (vs) Let’s take a boat tour on the Nile River this weekend. 

4. Názvy uměleckých děl

Zde přichází další kámen úrazu. Protože v angličtině se v názvech filmů, knih, článků, písní, hudebních skupin apod. píší velká písmena ve všech slovech názvu. Tedy kromě předložek, spojek a členů – pokud jimi název nezačíná.

 • Did you see Leonardo DiCaprio in The Quick and the Dead?
 • She reads every issue of Vogue magazine. 

5. Zájmeno já

Zájmeno já ve formě se vždy píše velkým. Ovšem ve formě me nikoliv.

 • How did you know that I like ballet? (vs) These tickets mean so much to me.

6. Dny a měsíce

S velkým písmenem na začátku píšeme i názvy dnů (Monday, Tuesday, Wednesday apod.), měsíců (January, February, March apod.) a význačných dní (Christmas, Easter, Halloween, Thanksgiving apod.).

Rychlé tipy

Pokud si nejste jisti, zda použít velké písmeno, nebo ne, položte si 3 následující otázky.

1. Je to první slovo ve větě?
ano = velké písmeno

2. Je to název vztahující se pouze k této věci svého druhu.
ano = velké písmeno

3. Je to zájmeno ?
ano = velké písmeno

Krátký test

Vyzkoušejte si svou znalost používání velkých písmen na tomto rychlém testu. Kde chybí velké písmeno?
 1. Alan said, “it’s only fair that you invite us both to the party.”
 2. my best friend’s name is eve.
 3. Could you tell me how to get to the eiffel tower?
 4. Have i told you lately that i love you?
 5. her favorite book series is the lord of the rings.

===>Odpovědi najdete zde<===

Photo Credit: El Bibliomata via Compfight cc

1 2 Další
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář