Blog Studium Jsou učebnice cizího jazyka ztrátou času?

Jsou učebnice cizího jazyka ztrátou času?

Napsal/a -
0 7701

Konverzační kurzy, jazyky bez učebnic, angličtina hrou. Takové a další slogany na vás útočí ze všech stran. A všechny vám tvrdí, že učebnice při studiu cizí řeči nepotřebujete. Nebo že vás dokonce brzdí. Opravdu jsou učebnice zbytečné a kontraproduktivní? Pojďme se jim podívat na zoubek.

Co obnáší znalost cizího jazyka

Každý z nás se učí jazyk kvůli něčemu jinému. A tento cíl určuje, jaké znalosti pro nás budou nejdůležitější. A podle vytoužených znalostí vybíráme vhodné metody.

Z čeho však sestává znalost cizího jazyka? Její hlavní složkou je komunikace. A na ni se dnes zaměříme. Můžeme ji rozdělit na tři hlavní oblasti:

  • Poslech: schopnost rozumět – pasivní znalost
  • Mluvení: schopnost vyjádření – aktivní znalost
  • Užívání jazyka: schopnost zpracovávat informace a uvažovat v daném jazyce

Zvládnutí těchto oblastí většinou znamená zvládnutí komunikace v cizím jazyce. Pojďme si ukázat, jak vám může u každé pomoci učebnice.

Rozumějte mluvenému slovu

Porozumět rodilým mluvčím. Ať už ve filmu, nebo přímo v zahraničí. To je první předpoklad pro komunikaci v cizím jazyce. A většinou také první velká výzva.

Že se naučíte rozumět cizímu jazyku za pomoci učebnice, je samozřejmě hloupost. Proto se k učebnicím začaly dodávat audio nahrávky. Ty vám mají s tímto problémem pomoct.

Jsou ovšem namluveny tak, abyste jim co nejvíce rozuměli. To také brzo zvládnete. Rozumíte angličtině. Skvělý pocit. Tedy do té doby, než vyrazíte mezi lidi. Ti totiž v každodenním životě mluví úplně jinak. Takže naučený poslech z CD je vám k ničemu.

Nepodceňujte mluvení

Schopnost mluvit cizím jazykem je naprostou většinou lidí vnímána jako hlavní bod v jeho naučení. A nejlepším způsobem, jak se naučit mluvit, je mluvit.

Učebnice na to jdou jinak. Připravují vás tak, že si čtete rozhovory jiných lidí. A na jejich základě se naučíte, co říkat. Tak to ale nefunguje. Schopnost mluvit není dána jen znalostí konkrétních vět.

Musíte improvizovat. Přemýšlet nad tím, co a jak říkáte. Vnímat, jak na vás mluví ostatní. Najdete to v učebnici?

Jak to prakticky využít

Vedle toho, že rozumíte slovům a větám, je také potřeba vědět, co se vám jimi ostatní snaží říct. Učebnice to řeší tak, že vás naučí všechnu gramatiku, kterou cizí jazyk má. A to dřív, než se dostanete do kontaktu s rodilým mluvčím.

To je však zbytečné. Měli byste se učit vždy jen tu gramatiku, kterou využijete v praxi. Jinak se ji budete učit zbytečně. Naučenou věc, kterou nebudete používat, brzy zapomenete.

Počkejte se studiem gramatiky, než se naučíte základní slovíčka a fráze. Díky nim se budete moci pokoušet domluvit se. Gramatiku se tak budete učit používáním řeči.

V učebnicích se naučíte spoustu časů a jiných gramatických pravidel. Nebudete ale o nich mít přehled a budete tápat v tomu, kdy co použít. A číst mezi řádky, dávat si souvislosti do kontextu, to vás učebnice také nenaučí.

Photo Credit: PictureblogUK via Compfight cc

Photo Credit: PictureblogUK via Compfight cc

Konečný verdikt

Pomůže vám učebnice v těchto bodech?

  • Poslech: Prakticky ne. Poslechy z CD se liší od těch ve skutečném životě.
  • Mluvení: Ne. Učebnice se vás snaží na mluvení připravit. Hlavní je však samotné mluvení.
  • Správné užívání jazyka: Většina učebnic ne.

Rada na závěr

I když může být koupě učebnice cizího jazyka výrazným motivačním prvkem, jedná se o placebo efekt. Budete možná natěšení na studium s novou učebnicí, ale za pár měsíců ji nejspíše najdete ležet zaprášenou na polici.

Existují jen dva případy, kdy se vyplatí pořídit si učebnici:

  • Pokud musíte. Protože to po vás vyžaduje škola, kurz nebo lektor. Učebnice bývají součástí metodiky a některé jazykovky dokonce vydávají vlastní
  • Pokud je dobrá. To znamená, že vás podporuje v komunikaci ve skutečných každodenních situacích. Takové učebnice vlastně nejsou učebnice. Spíše návodem pro praktické studium.

V ostatních případech se učebnicím raději vyhněte. Budou pro vás opravdu ztrátou času.

Zdroj informací: fluentin3months.com
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář