Blog Studium Jak se domluvit na letišti?

Jak se domluvit na letišti?

Napsal/a -
0 9180

Doba letních dovolených se blíží! Podívejte se na slovíčka a fráze, která určitě využijete na letišti. Cestování díky nim zvládnete levou zadní.

 Slovíčka na letiště 

airport       letiště         check-in       odbavení
flight   let   departure time   čas odletu
plane   letadlo   arrival time   čas příletu
flight ticket   letenka   aisle   ulička
departures   odlety   window   okno
arrivals   přílety   luggage   zavazadlo
on-time   na čas   hand baggage   příruční zavazadlo
check-in desk   odbavovací přepážka   seat   sedadlo
one way flight ticket   jednosměrná letenka   duty   clo
return flight ticket   zpáteční letenka   boarding pass   palubní vstupenka
gate   brána   delayed flight   opožděný let

Příklady použití a fráze:

 • I would like to book a plane ticket to London. 
 • Chtěl bych si rezervovat letenku do Londýna.
 • Would you like one way or return ticket? 
 • Chtěl byste jednosměrnou nebo zpáteční letenku?
 • I need a return ticket.
 • Potřebuji zpáteční lístek.
 • Where is the departure hall?
 • Kde je odletová hala?
 • The departure hall is on the second floor. 
 • Odletová hala je ve druhém patře. 
 • You have to check-in at the desk 180. 
 • Musíte se odbavit na přepážce číslo 180.
 • Do you have any luggage to check in?
 • Máte nějaká zavazadla k odbavení?
 • Can I see your flight ticket and passport?
 • Mohu vidět vaši letenku a pas?
 • Here is your boarding pass.
 • Tady je vaše palubní vstupenka.
 • Please, go to the gate number 8.
 • Běžte prosím k bráně číslo 8.
 • My flight has been delayed.
 • Můj let je opožděn.
 • Excuse me, where can I have my luggage wrapped?
 • Promiňte, kde si mohu nechat zabalit zavazadla?

Slovíčka a fráze připravila Jazyková škola LITE.

airport

Ukázková hodina angličtiny zdarma

V jazykové škole LITE se zaměřujeme na vaši schopnost MLUVIT anglicky. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma a vyzkoušejte si unikátní metodu výuky angličtiny!

Rezervujte si své místo!

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář