Blog Studium To nevyslovíš: 10 anglických slov s vražednou výslovností

To nevyslovíš: 10 anglických slov s vražednou výslovností

-
1 24992

Angličtina skýtá mnohá úskalí. Ať už se jedná o slovní zásobu či gramatiku, všude na nás čeká nějaká past. Na někoho můžou tyto pasti a pastičky působit jako problémy, které ho od studia odradí. Ale právě překonávání těchto nástrah je na učení jazyků to zábavné. Pojďte si povodit výslovnost pár slovíček, ať se jim nemusíte neustále vyhýbat. Až je někdy správně vyslovíte v kolektivu chronických obchazečů těchto výrazů, uslyšíte obdivné „ááááách“. Těšíte se?

1. Antidisestablishmentarianism

Antidisestablishmentarianism je politický výraz pro směr smýšlení, který nesouhlasí s názorem, že ve Velké Británii by nemělo existovat oficiální náboženství. Pokud si myslíte, že Británie potřebuje oficiální náboženství a nemá být zrušeno, pak jste antidisestablishmentarianisti. Problémy s výslovností tohoto slova pramení zejména z jeho délky a obtížnosti určení, kam dát akcent.

Zkusme to společně: An-ti-dis-es-tab-lish-men-tar-ian-izm

2. Anesthetize

Anesthetize je sloveso popisující děj, kdy je někomu podáváno anestetikum (uspávací látka). Neznalost výslovnosti tohoto slova je způsobena zejména tím, že se používá pouze ve zdravotnictví. Ale kdo ví, kdy potkáte hezkou sestřičku (doktora?).

Takže: „Jů ár very najs bjutifl, aj wont tu a-nees-thee-taiz jů.“

3. Sesquipedalian

Sesquipedalian je přiléhavé označení pro dlouhé slovo. Toto slovo je docela zvláštní a zbytečné. Jediný důvod, proč jsem ho sem umístil je, že ho nikdo neumí vyslovit. Většinou si ale vystačíte s ‚a very long word‘.

Vyslovujeme: ses-qwi-pih-dei-li-yuhn

4. Hierarchy

Hierarchy, neboli česky hierarchie, je uspořádání prvků dle nadřazenosti a podřízenosti. I když je to čtyřslabičné slovo, spousta lidí ho má tendenci zkracovat na hai-aar-kee.

Správně je: hai-er-aar-kee

5. Particularly

Particularly – zejména.

Problémy nerodilým mluvčím dělá hlavně konec slova s ‚r‘ a ‚l‘ vedle sebe. Většina má tendenci vynechat ‚l‘ a říct prostě /leri/.

Přičemž správná výslovnost konce je /lahr-lee/.

Pokud vás zajímají další nevyslovitelná slova,
===>pokračujte ve čtení<===

1 2 Další
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

1 Komentář

Přidat komentář


*