Blog Naučme se To nevyslovíš: 10 anglických slov s vražednou výslovností

To nevyslovíš: 10 anglických slov s vražednou výslovností

-
1 22036

6. Successful

Successful – úspěšný

Problémem bývají první dvě slabiky. Ono říct /suhk-sehs/ není pro člověka, který to dělá prvně, žádná pohádka.

7. Entrepreneur

Entrepreneur – podnikatel

Pamatujete na náš článek Jak se český entrepreneur vydal do Ria? Že nevíte, co to entrepreneur je, natož jak to vyslovit? Nejste jediní. Toto slovo pochází z francouzštiny, proto s jeho výslovností bojuje i nejeden rodilý mluvčí.

ahn-trah-prahnuhr

8. Mischievous

Mischievous – zlomyslný

Pokud nebudete mít dostatek štěstí, tak se s tímto slovem budete setkávat poměrně často. Vaše první setkání může být plné omylů a neporozumění, a je jen pramalilinkatá šance, že ho vyslovíte správně. Tak si nechte trochu poradit. Takže neříkejte mis-chie-vous, ani mis-chiev-eeoos. Řekněte prostě mis-chievous. Že pořád nevíte? Nic si z toho nedělejte.

9. Miscellaneous

Miscellaneous – smíšený

Divím se, že toto slovo ještě nezakázali. Já osobně ho považuju za týrání. Kdo to vysloví správně, má u mě sušenku: mis-uhlei-nee-uhs

10. Remuneration

Remuneration – odměna za práci, souhrnné označení pro mzdu a plat.

Lidi často mají dojem, že základem slova je ‚numeration‘ a má něco společného s čísly. Takže je potřeba dát si pozor na ‚m‘ a ‚n‘.

rih-myouu-nuh-rei-shn

Svou výslovnost můžete zdokonalit i v konverzačních kurzech, které najdete na stránkách FairList.cz    

Přeloženo z saundz.com
Photo Credit: M I T C H Ǝ L L via Compfight cc

Předchozí 1 2
Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog.

1 Komentář

Přidat komentář


*